DISCLAIMER

www.debelhamels.eu
 is de officiŽle website van De Belhamels.
De informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
(Her)publicatie van (een deel van) de inhoud is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van De Belhamels toegestaan, mits
met bron vermelding.
 
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld bestaat
de kans dat sommige informatie verouderd of incorrect is. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
 
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele
schade ten gevolge van toegang tot en het
gebruik van de site wordt door De Belhamels nadrukkelijk afgewezen. De Belhamels
is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die zou kunnen voortvloeien uit het
gebruik van gegevens op deze website en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van het gebruik van deze gegevens,
of gegevens waarnaar links op
deze sites verwijzen, af.
 
Er wordt geen garantie geboden voor
het foutloos en ononderbroken functioneren
van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen zijn slechts
opgenomen ter informatie van de bezoeker
van de site. De Belhamels is niet
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
van deze sites of bronnen. De Belhamels
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties,
producten of andere zaken op dergelijke
sites of bronnen. De Belhamels is niet
aansprakelijk voor enige vorm van
schade of verlies veroorzaakt door
of in verband met het gebruik van,
of door het afgaan op, de inhoud,
goederen of diensten als aangeboden
op dergelijke sites of bronnen.