DISCLAIMER
www.debelhamels.eu

 is de officiële website van De Belhamels.
De informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
(Her)publicatie van (een deel van) de inhoud is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van De Belhamels toegestaan, mits met bron vermelding.
 
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld bestaat
de kans dat sommige informatie verouderd of incorrect is. De gegevens
op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
 
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang
tot en het  gebruik van de site wordt door De Belhamels
nadrukkelijk afgewezen. De Belhamels

is niet aansprakelijk voor eventuele schade
die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens op deze website
en wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze gegevens,
of gegevens waarnaar links op deze sites verwijzen, af.
 
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en
ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen zijn slechts
opgenomen ter informatie van de bezoeker van de site. De Belhamels
is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
van deze sites of bronnen. De Belhamels
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud,
advertenties, producten of andere zaken op dergelijke
sites of bronnen. De Belhamels
is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door
of in verband met het gebruik van, of door het afgaan op, de inhoud,
goederen of diensten als aangeboden
op dergelijke sites of bronnen.